Menu

Algemene informatie

Als jouw kind niet helemaal lekker in zijn vel zit, kan het goed zijn om eens een training te volgen om het zelfbeeld te versterken. Hiervoor hebben wij de OnwijSterk training ontwikkeld.
In een groep van 4 tot 8 kinderen gaat ieder kind aan de slag met een eigen leerdoel. Dit leerdoel wordt tijdens het intakegesprek met ouder en kind vastgesteld en opgeschreven. Dit eigen leerdoel komt tijdens iedere training aan bod.

Door allerlei oefeningen met de kinderen in de groep te doen, krijgt jouw kind handreikingen om aan het eigen leerdoel te werken.

Tijdens iedere training zal er een stukje kennisoverdracht plaatsvinden, gaan de kinderen met elkaar ervaren en leren. Zo kunnen ze op een creatieve manier uiting geven aan het geleerde.

Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en creatieve werkvormen, wordt het zelfbeeld van het kind zowel cognitief als fysiek versterkt. Jouw kind wordt Onwijs Sterk.

Vast onderdeel van de training zijn de ouderavonden om de ouders de inhoud mee te geven naar de dagelijkse praktijk.

De training wordt gegeven in groepsverband met 4 tot 8 kinderen. Afhankelijk van de groep zullen er één of twee begeleiders aanwezig zijn.

De training bestaat uit:

  • intakegesprek met kind en ouder(s)
  • vijf lessen van 2 uur en 15 min
  • 2 ouderavonden
  • evaluatiegesprek met kind en ouder(s)

De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen tussen 7 en 11 jaar.
Bij de intake wordt gekeken of uw kind past binnen de groep en of de training op dit moment passend is voor uw kind.

Kosten van het totale pakket (intake, training, ouderavond en evaluatie) bedragen € 345,- incl BTW Kijk voor de data van de eerstvolgende training in de agenda.