Menu

Training (hoog)begaafden

model van Mönks en Renzulli

Kinderen met een cognitieve voorsprong hebben vaak behoefte aan een net wat andere begeleiding.
Daarom is er speciaal voor deze doelgroep een aparte groepstraining.

In deze training is er meer aandacht voor het uitleggen van de verschillende facetten van (hoog)begaafdheid en wordt de groep extra versterkt door de aanwezigheid van ‘peers’. Hierdoor is er meer ruimte en erkenning voor snelle en zeer creatieve denkers.

In een groep van 4 tot 8 kinderen gaat ieder kind aan de slag met een eigen leerdoel. Dit leerdoel wordt tijdens het intakegesprek met ouder en kind vastgesteld en opgeschreven. Dit eigen leerdoel komt tijdens iedere training aan bod.

Door allerlei oefeningen met de kinderen in de groep te doen, krijgt jouw kind handreikingen om aan het eigen leerdoel te werken.

Tijdens iedere training zal er een stukje kennisoverdracht plaatsvinden, gaan de kinderen met elkaar ervaren en leren. Zo kunnen ze op een creatieve manier uiting geven aan het geleerde.

Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en creatieve werkvormen, wordt het zelfbeeld van het kind zowel cognitief als fysiek versterkt. Jouw kind wordt Onwijs Sterk.

Vast onderdeel van de training zijn de ouderavonden om de ouders de inhoud mee te geven naar de dagelijkse praktijk.

De training wordt gegeven in groepsverband met 4 tot 8 kinderen. Er zullen twee begeleiders aanwezig zijn.

De training bestaat uit:

De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen tussen 7 en 11 jaar.
Bij de intake wordt gekeken of uw kind past binnen de groep en of de training op dit moment passend is voor uw kind.

Voor deze training is een IQtest niet noodzakelijk.

Kosten van het totale pakket (intake, training, ouderavond en evaluatie) bedragen € 345,- incl BTW

Kijk voor de data van de eerstvolgende training in de agenda.